Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

Alternatywne metody komunikacji (AAC)

Alternatywne metody komunikacji (AAC)

Alternatywne metody komunikacji (AAC) wspomagają i/lub zastępują mowę osobom niemogącym się nią posługiwać w sposób tradycyjny. W OREW wykorzystujemy w tym celu fonogesty, gesty naturalne i przedmioty rzeczywiste oraz systemy obrazkowe, bazujące na:
– symbolach PCS,
– symbolach z programu „MÓWIK”
– PICTOGRAMACH
– programie MAKATON.

Nasi wychowankowie, posługujący się AAC korzystają również ze sprzętu wysokiej i niskiej technologii:
– tworzymy dla nich indywidualne książki do komunikacji,
– korzystają z komunikatorów typu Go Talk, Talar, iTalk,
– wykorzystują tablety ze specjalistycznym oprogramowaniem AAC.

Stosujemy następujące techniki posługiwania się AAC:
– etykietowanie miejsc i przedmiotów,
– tablice wyboru,
– plany dnia,
– tablice czasu i pogody,
– tablice tematyczne,
– tablice z sekwencjami czynności,
– tablice obecności,
– indywidualne paszporty.

Sposób komunikacji alternatywnej jest dobierany indywidualnie dla każdego dziecka, a poprzedza go szczegółowa diagnoza możliwości komunikacyjnych.

Skip to content