Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

Animaloterapia – terapia z udziałem zwierząt

Animaloterapia – terapia z udziałem zwierząt

Animaloterapia opiera się na niezwykłym kontakcie zwierzęcia z człowiekiem. Taka relacja działa leczniczo poprzez redukowanie poziomu stresu, wzmacnianie odporności, a nawet obniżanie poziomu odczuwanego bólu. Ponadto, zajęcia prowadzone z udziałem zwierząt przynoszą działanie uspokajające, a zarazem dostarczają mnóstwo zabawy i śmiechu ze względu na ich naturalny charakter. Okresowo w OREW, dzięki udziałowi w rozmaitych projektach stwarzamy dzieciom możliwość udziału w hipoterapii, której celem jest wielokierunkowe oddziaływanie psychoruchowe. Ponadto, na co dzień wychowankowie opiekują się zwierzętami mieszkającymi w OREW: żółwiami wodnymi oraz rybkami akwariowymi.

Dzięki stosowaniu terapii z udziałem zwierząt w OREW udaje się osiągnąć następujące cele:
– niwelowanie lęków,
– rozwój empatii,
– rozwijanie samoakceptacji,
– rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
– stymulowanie koncentracji uwagi,
– uczenie odpowiedzialności i zaufania,
– rozwijanie aktywności i samodzielności,
– wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa,
– kształtowanie samodyscypliny,
– rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania,
– rozwijanie umiejętności opieki nad zwierzętami oraz uwrażliwianie na ich potrzeby,
– aktywizowanie wychowanków,
– eliminowanie zachowań agresywnych i autoagresywnych,
– stymulację polisensoryczną,
– kształtowanie umiejętności dostrzegania zależności przyczynowo ? skutkowych,
– relaksacja i wygaszanie napięć.

Skip to content