Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

Metoda Dyna-Lingua M.S.

Metoda Dyna-Lingua M.S.

Głównym celem metody Dyna – Lingua M.S. (psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia) jest ofensywne, dynamiczne działanie w zakresie komunikacji językowej.

Najważniejszymi technikami ruchowymi wspierającymi u dziecka rozwój mowy oraz czytanie i pisanie w metodzie Dyna – Lingua M. S są:

Rytmogesty – obszerne, płynne ruchy rąk towarzyszące mowie. Wspomagają one czynność mówienia na etapie podstawowym. Pozwalają na eliminowanie skandowania, szatkowania wypowiedzi i pomijania sylab oraz uwydatniają rolę samogłosek, poprawiając ogólną wyrazistość mowy.
Kreacje ruchowe stanowią wsparcie dla wypowiedzi wielowyrazowych. W kreacjach ruchowych na każde słowo przypada jeden rodzaj gestu, przy czym ten sam ruch wykonuje się tyle razy, ile jest sylab w kreowanym słowie. Postać ruchu jest zupełnie dowolna.
Ekspandery artkulacyjne służą do ćwiczeń:
– głosu,
– ruchów języka,
– koordynacji ruchów ręki z ruchami języka.

Ćwiczenia energetyzujące przywracają naturalny przepływ energii w ciele dziecka. Mogą być wykonywane w terapii indywidualnej, jak i w pracy z grupą. Zawierają trzy grupy ćwiczeń:
– rozgrzewkę,
– ćwiczenia ugruntowujące ciało,
– ćwiczenia koordynacyjne.

Ćwiczenia oddechowo – głosowe utrwalają prawidłowy wzorzec oddechowy: brzuszno ? dolno żebrowy, który jest najkorzystniejszy i najbardziej pożądany w terapii mowy. Ruchy wykonywane podczas tych ćwiczeń to:
– pompy,
– pompki,
– młoteczki.

Klocki logiczne ,,64? pełnią funkcję abstrakcyjnych symboli, którym nadaje się jakieś znaczenie. Głównym celem pracy z tymi klockami jest przygotowanie i rozwijanie u dziecka myślenia kategorialnego. Klocki wykorzystuje się również do treningu pamięci roboczej.

Bajki psychostymulacyjne mają na celu rozwijanie oraz usprawnianie mowy i myślenia.

Elementy terapii manualnej:
– Szarfy
– Cegły
– Miski
– Techniki plastyczne

Skip to content