Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

Metoda malowania dziesięcioma palcami

Metoda malowania dziesięcioma palcami

Metoda malowania dziesięcioma palcami polega na tworzeniu obrazów za pomocą farb, ale bez użycia pędzla, który zastępują dłonie dziecka. Dzięki minimalnym wymaganiom motorycznym ze strony uczestnika, w zajęciach z wykorzystaniem tej metody mogą uczestniczyć również małe dzieci oraz osoby z trudnościami ruchowymi. W zależności od potrzeb terapia ma charakter indywidualny lub grupowy. Metoda malowania dziesięcioma palcami, oprócz funkcji terapeutycznych, może służyć również celom diagnostycznym.

W OREW metodę malowania dziesięcioma palcami wykorzystujemy w celu:
– rozwijania twórczego działania,
– rozwijania więzi interpersonalnych,
– uzewnętrzniania napięć,
– aktywizowania wychowanków,
– redukowania lęków i zahamowań,
– wzmacniania wiary we własne możliwości,
– diagnozowania stanów emocjonalnych.

Skip to content