Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

Metoda Dobrego Startu (MDS) prof. Marty Bogdanowicz

Metoda Dobrego Startu (MDS) prof. Marty Bogdanowicz

Intencją MDS jest wspomaganie nauki czytania i pisania. Metoda ta, wykorzystując uczenie polisensoryczne, w sposób globalny i równoległy stymuluje funkcje wzrokowo – przestrzenne, słuchowe, motoryczne i językowe. Zabawowy charakter terapii czyni ją atrakcyjną i wpisuje się w naturalną aktywność dziecka. Struktura zajęć terapeutycznych jest uzależniona od etapu rozwojowego, na którym funkcjonują jego uczestnicy. Standardowy przebieg terapii obejmuje stały i powtarzalny schemat zajęć.
W OREW MDS wykorzystujemy podczas zajęć grupowych i indywidualnych, w profilaktyce trudności szkolnych, symptomów dysleksji oraz w terapii dzieci z globalnymi i parcjalnymi opóźnieniami rozwoju.

Skip to content