Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

Metoda ruchu rozwijającego (MRR) Weroniki Sherborne

Metoda ruchu rozwijającego (MRR) Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne bazuje na niemowlęcych zabawach dziecka z rodzicem, potocznie określanych jako baraszkowanie. Zajęcia z wykorzystaniem MRR w terapii wychowanków OREW są stosujemy w celu kształtowania orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, kompetencji w zakresie współpracy oraz zaufania do siebie i innych, a tym samym wzmacniania poczucia bezpieczeństwa. Każdorazowy udział wychowanka w proponowanych ćwiczeniach jest dobrowolny, co stwarza mu możliwość do podejmowania decyzji, zwiększa motywację wewnętrzną oraz poczucie autonomii. Dzięki systematycznemu zwiększaniu stopnia trudności poszczególnych ćwiczeń, ich uczestnicy mają szansę doświadczenia sukcesu, a tym samym przeżywania radości. Interakcyjny charakter ćwiczeń rozwija kompetencje interpersonalne i stanowi źródło pozytywnych doświadczeń o charakterze społecznym. W odpowiedzi na potrzeby i możliwości wychowanków zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem MRR organizowane są indywidualnie lub grupowo.

Skip to content