Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

Metoda Felicji Affolter

Metoda Felicji Affolter

Metodę tę stosujemy podczas realizowania codziennych czynności z wychowankami OREW. Jest ukierunkowana na kształtowanie umiejętności motorycznych służących celowemu działaniu. W metodzie tej istotna jest ścisła współpraca terapeuty i wychowanka, który wspomaga jego działania poprzez położenie swych rąk na dłoniach dziecka. Pomoc terapeuty ma jedynie charakter ukierunkowujący, nigdy nie przyjmuje formy wykonani zadania za dziecko. Dzięki temu, obok nowych umiejętności motorycznych, kształtujemy u niego również poczucie sprawczości i stwarzamy możliwość doświadczania sukcesu.

Skip to content