Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

Stymulacja polisensoryczna wg pór roku

Stymulacja polisensoryczna wg pór roku

Zajęcia prowadzone tą metodą nawiązują do wrażeń charakterystycznych dla pór roku i żywiołów. W klasycznej formie zajęcia obejmują stymulację na poziomie wszystkich wrażeń zmysłowych. Dzięki odpowiedniej, powtarzalnej i przewidywalnej strukturze kształtują również poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Każda pora roku charakteryzuje się określoną barwą, dźwiękiem, zapachem, smakiem, głoską.
Metoda „Porannego kręgu” jest szczególnie użyteczna w prowadzeniu zajęć z dziećmi mającymi trudności w samodzielnym poruszaniu się, a zatem również poznawaniu otaczającego świata.
W OREW prowadzimy zajęcia metodą ?Porannego kręgu? w grupach edukacyjnych oraz rewalidacyjno-wychowawczych.

Pomagają w kształtowaniu u wychowanków:
– umiejętności oczekiwania na swoją kolej
– kierunkowości spostrzegania
– koncentracji uwagi na bodźcach sensorycznych
– rozwoju pamięci
– umiejętności podzielania wspólnego pola uwagi
– wiedzy o świecie
– dostarczają stymulacji polisensorycznej

Skip to content