Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

Self-adwokatura to wspieranie i promowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną jako rzeczników własnych spraw oraz spraw innych osób z niepełnosprawnościami.  Dzięki temu budowane i umacniane jest w nich poczucie podmiotowości, autonomii i odpowiedzialności.

Self – adwokaci rozwijają
swoje kompetencje poprzez:

  • publiczne zabieranie głosu w sprawach własnych oraz dotyczących innych osób z niepełnosprawnościami ,
  • uczestnictwo w warsztatach, panelach i konferencjach,
  • czynny udział w dyskusjach na forum o charakterze lokalnym i krajowym.

Osiągnięcia Self-adwokatów

Ważniejsze osiągnięcia naszych self- adwokatów to wystąpienie podczas Międzynarodowej Konferencji pt. „Równe prawa obywatelskie dla wszystkich” oraz w czasie Konferencji pt. „Mam prawo mieć swoje zdanie i decydować”.

Skip to content