Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

Niepubliczna Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy

Niepubliczna Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest szkołą ponadpodstawową, która organizuje edukację uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi (do ukończenia 24 roku życia).

Celem edukacji uczniów w szkole jest efektywne przygotowanie ich do dorosłości, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego przysposobienia do podjęcia zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy. Ponadto, nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia w szkole dokładają wszelkich starań, aby uczniowie utrwalali i poszerzali zakres zdobytej już wiedzy i umiejętności, doskonalili posiadane kompetencje społeczne, zdolności adaptacyjne i zdobywali nowe umiejętności umożliwiające optymalne funkcjonowanie uczniów w przyszłości.

Przysposobienie do pracy obejmuje:

 • czynności z zakresu gospodarstwa domowego,
 • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkowych,
 • krawiectwo,
 • poligrafię,
 • ogrodnictwo.

Szkoła, oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych zapewnia:

 • wsparcie psychologiczne,
 • rehabilitację,
 • doradztwo zawodowe,
 • terapię logopedyczną.

Uczniowie szkoły rozwijają swoje talenty i zainteresowania poprzez udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a także w Integracyjnym Zespole Artystycznym „Przyjaciele” oraz w Kole Fotograficznym „Świetlne kadry” Fotografia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ponadto, korzystają również z różnych form rehabilitacji i rekreacji podczas organizowanych w tym celu m.in. wyjazdów na basen, do jaskini solnej, wycieczek.

PROCEDURA  PRZYJĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY:

Dokumenty, które należy dostarczyć przed przyjęciem ucznia do szkoły:
 • Podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie ucznia do szkoły
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum
Skip to content