Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy / OREW /

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy / OREW /

Ośrodek Rehabilitacyjno  – Edukacyjno  – Wychowawczy /OREW/ jest specjalistyczną placówką o profilu edukacyjnym i terapeutycznym, która wspiera rozwój, organizuje nauczanie oraz udział w zajęciach rewalidacyjno ? wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną od najwcześniejszych etapów ich życia.

W strukturze OREW funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, a także organizowane jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Skip to content