Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

Ośrodek Wsparcia powstał w październiku 2007 roku. Uczestnikami Ośrodka są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną niepełnosprawne, posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z zawartym wskazaniem do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji.

Placówka organizuje zajęcia wspierające, aktywizujące, rehabilitacyjne oraz integrację społeczną prowadzoną według indywidualnych planów postępowania wspierająco ? aktywizującego dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika.

Plan oddziaływań obejmuje: trening umiejętności samoobsługowych, usprawnienie ruchowe, przygotowanie do pracy, uspołecznianie, psychoterapię oraz kształtowanie umiejętności organizowania czasu wolnego. Aktualnie prowadzimy 4 pracownie terapeutyczne: gospodarstwa domowego, umiejętności twórczo ? zawodowych, artystyczną i umiejętności społecznych.

Kadra OW to: instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka, pracownik socjalny i pracownicy administracji.

Skip to content