Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

Działalność

Działalność

Działalność placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie koncentruje się wokół:

  • organizowania i realizowania programów dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji, terapii i edukacji oraz przygotowania do ich optymalnego poziomu funkcjonowania w życiu dorosłym;
  • wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w dążeniu do samodzielności oraz włączanie ich w życie społeczne i kulturalne;
  • przygotowania osób z niepełnosprawnością intelektualną do zatrudnienia;
  • organizowania transportu na zajęcia do placówek i po zajęciach do domu;
  • organizowania pomocy i wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  • minimalizowania zjawiska izolacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Skip to content