Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobry start” działa od września 2018 roku. Do naszej placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 3 roku życia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Warunkiem koniecznym jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno ? pedagogiczną. W szczególnych przypadkach możliwe jest przyjęcia dziecka w wieku poniżej 3 lat ? jeżeli uzyskało już orzeczenie, którym mowa powyżej. Nasza placówka jest miejscem dla dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, niedosłyszeniem, niedowidzeniem, niepełnosprawnoscią intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (kiedy występują co najmniej 2 niepełnosprawności spośród wymienionych wcześniej). Dzieci, których rodzice nie mają możliwości przywiezienia ich na zajęcia we własnym zakresie, dojeżdżają po przedszkola transportem organizowanym przez nasze Stowarzyszenie.

Przedszkole jest placówką terapeutyczną – co oznacza, że obok przyjaznych warunków do nauki, w sposób szczególny koncentrujemy się na indywidualnym podejściu do potrzeb terapeutycznych każdego dziecka. Wychodzimy z założenia, iż pomoc terapeutyczna jest tym skuteczniejsza, im wcześniej i intensywniej jest udzielana. A to, co nie zostało wypracowane w bardzo wrażliwym na terapię okresie rozwojowym, jakim jest etap przedszkolny, w późniejszym czasie często pozostaje trudne do osiągnięcia.

W przedszkolu zapewniamy szereg zajęć wspomagających rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i ruchowy dziecka. Każdego dnia odbywają się zajęcia specjalistyczne, dostosowane do indywidualnego tempa rozwoju dziecka. W naszej ofercie terapeutycznej znajdują się m.in.: Trening Umiejętności Społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z autyzmem), Terapia Ręki, Integracja Sensoryczna, zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne (w tym AAC), trening poznawczy (uwaga, myślenie, pamięć), trening spostrzegania (wzrokowego i słuchowego), zajęcia kształtujące prawidłowe wzorce ruchowe, trening samoobsługi, rytmika, bajkoterapia, zajęcia z wykorzystaniem arteterapii.

Dowiedz się więcej:
– odwiedź naszą stronę inernetową: www.przedszkoledobrystart.pl
– lub profil na Facebook’u https://pl-pl.facebook.com/dobrystarttomaszow/

Skip to content