Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

Działaniami Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim kieruje Zarząd Koła.

W Stowarzyszeniu funkcjonuje 7 integralnych placówek, dzięki którym możliwe jest systemowe wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną na każdym etapie ich życia:

  1.  Placówki, w których prowadzona jest terapia, edukacja, rehabilitacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną:
    a.  Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobry start” : dyrektor mgr Agnieszka Brzozowska                                                                                                    b.  Ośrodek Rehabilitacyjno  Edukacyjno  Wychowawczy : dyrektor mgr Jolanta Niedźwiedzka
W strukturze OREW funkcjonują również:
– Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

        – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

2.  Placówki zajmujące się wsparciem w przygotowaniu do pracy adolescentów i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną:

   a.  Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy : dyrektor mgr Grzegorz Morlewski 

      3.  Placówki prowadzące aktywizację społeczno – zawodową, rehabilitację oraz integrację społeczną dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną:
          a. Warsztat Terapii Zajęciowej ? kierownik mgr Wiesław Góra
          b.  Ośrodek Wsparcia : kierownik mgr Joanna Przednowek
          c.  Dom Pomocy Społecznej : dyrektor mgr Senastian Kułaj

      4.  Placówki oferujące zatrudnienie oraz rehabilitację społeczno  zawodową dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną:
         a.  Zakład Aktywności Zawodowej : kierownik mgr Małgorzata Kaszuba

Skip to content