Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

Siedziba główna PSONI Koło w Tomaszowie Lub.
ul. Słowackiego 7 b
22-600 Tomaszów Lubelski
Tel/fax (84) 664 22 71, 665 89 03
E-mail: zk.tomaszowlubelski@psoni.org.pl
Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy
ul. Mickiewicza 1
22-600 Tomaszów Lubelskim
Tel/fax: (84) 663 42 37, wew. 1
E-mail: orew.tomaszowlubelski@psoni.org.pl
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Słowackiego 7 b
22-600 Tomaszów Lubelski
Tel/fax: (84) 664 22 71, 665 89 03
E-mail: wtz.tomaszowlubelski@psoni.org.pl
Ośrodek Wsparcia
ul. Słowackiego 7 b
22-600 Tomaszów Lubelski
Tel/fax: (84) 664 22 71, 665 89 03
E-mail: ow.tomaszowlubelski@psoni.org.pl
Zakład Aktywności Zawodowej
Przeorsk 113
22-600 Tomaszów Lubelski
Tel/fax: (84) 666 26 43, 666 26 42, 661 106 441
E-mail: zaz.tomaszowlubelski@psoni.org.pl
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
ul. Mickiewicza 1
22-600 Tomaszów Lubelski
Tel/fax: (84) 663 42 37, wew. 2
E-mail: nsspdp.tomaszowlubelski@psouu.org.pl
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobry start"
ul. Słowackiego 7 b
22-600 Tomaszów Lubelski
Tel/fax: (84) 664 22 71, 665 89 03, 795041035
E-mail: npt.tomaszowlubelski@psoni.org.pl
Dom Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 1
22-600 Tomaszów Lubelski
Tel/fax: (84) 663 42 37, wew. 3
E-mail: dps.tomaszowlubelski@psoni.org.pl
Skip to content